Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu podziału majątku:

Podział majątku to sprawa skomplikowana, w jej trakcie ustaleniu podlega skład majątku, jego wartość a także sposób podziału. Często istnieją podstawy do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym lub zachodzi konieczność zgłoszenia dodatkowych roszczeń, takich jak poczynionych wydatków czy nakładów.

Kancelaria może pomóc zarówno poprzez udzielenie porady prawnej, sporządzenie wniosku inicjującego sprawę o podział majątku, bądź też kompleksowo reprezentować jednego z małżonków w trakcie całego postępowania przed Sądem. W sytuacji sporu pomiędzy małżonkami, co do kwestii finansowych warto przeprowadzić negocjacje umożliwiające dokonanie podziału i wzajemnych rozliczeń bez udziału Sądu, w których to rozmowach wsparcie Kancelarii może być nieocenioną pomocą.